C R O W N
+44 7388-121996 info@crownhealthconsultancy.com

İletişim

  • 183 Angel Place, Fore Street, London, United Kingdom, N18 2UD
  • +44 7388-121996

DHI Saç Ekimi

DHI (doğrudan saç ekimi yöntemi) nedir?

FUE ile DHI saç ekimi arasındaki farklar nelerdir?
FUE yöntemi ile saç ekimi için, önce donör bölgesinden saç folikülleri toplanır. Bunlar sınıflandırılıp ayrı bir yerde biriktirilir. Daha sonra ekim yapılacak alana kanallar açılır. Toplanan greftler bu açık kanallara yerleştirilir.

DHI yöntemi ile donör bölgesinden alınan saç folikülleri, kaleme benzeyen özel tıbbi bir aletle bekletilmeden doğrudan ekileceği alana yerleştirilir. FUE yönteminden farklı olarak, kalemin ucuyla kanal açılması ve kök yerleştirilmesi aynı anda gerçekleşir. Yani ekim yapılacak alana kanalların önceden açılması gerekmez. Ayrıca toplanan saç folikülleri çok kısa bir süre vücudun dışında bekledikleri ve hızlıca yeni yerlerine yerleştikleri için daha sağlıklı büyürler.

FUE basamakları

1.Saç foliküllerinin toplanması

2.Toplanan foliküllerin biriktirilmesi

3.Ekim planlanmış alana kanalların açılması

4.Açılmış olan kanallara foliküllerin nakli

DHI basamakları

1.Saç foliküllerinin toplanması

2.Kalemin ucu ile kanal açılır ve nakledilecek folikül yerine yerleştirilir.

DHI saç ekiminin avantajları nelerdir?

  • Donör bölgeden çıkarılan saç foliküllerinin dışarıda tutulma süresi çok kısadır. Bekleme süresi ne kadar uzun olursa, saç kökünün zarar görme olasılığı o kadar artmaktadır.
  • Kanal açmak için gereken en dar çap, saçı taşıyan kalemin ucu kadardır. Yani kanal minimum genişlikte olduğundan; ekilecek alana FUE yönteminden %50 daha fazla greft konulabilir. En sık ekim DHI yöntemi ile yapılabilir. Bu sayede daha yoğun ve doğal bir görünüm elde edilebilir.
  • DHI yönteminde ekim yapılacak alanda kılcal kökler yerleştirilirken oluşan hasar minimumdur. Bu nedenle ekim sonrası kabuklanma daha az görülür. İyileşme süresi daha kısadır.
  • DHI yönteminde ekim sırasında saç köklerine doğal yön vermek daha kolaydır.
  • DHI yöntemi ile tamamen tıraş olmak zorunda kalmadan ekim yapılabilir. Özellikle kadın hastalar için önemli bir avantajdır.

SONUÇ

Doğal saça daha yakın görünüm elde edilir. En az ödem ve daha az kabuklanma olur, bu nedenle iyileşme hızı da yüksektir. Daha sık ekim yapılabildiği için yüksek saç yoğunluğu elde edilebilir.

Randevu Oluştur!